آمار کلی

کد ملی: 466990XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه حمایت از بیماران تالاسمی شهرستان لردگان عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/08 تا کنون