آمار کلی

کد ملی: 153231XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کامیاران صنعت شیمی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/09 تا کنون
سامان خرید آوا بازرس اصلی فعال 1390/05/16 تا کنون
زیست فن آوری سخن بازرس اصلی فعال 1390/05/09 تا کنون