آمار کلی

کد ملی: 093938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات زیارتی میزان سیرمشهد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/26 تا کنون
اتحادیه صنف شیشه و آینه مشهد مقدس بازرس اصلی فعال 1394/04/24 تا کنون