آمار کلی

کد ملی: 038387XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه ورزشی عقاب پردیسان قم عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/20 تا کنون