آمار کلی

کد ملی: 172988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان شبستر بازرس اصلی فعال 1396/08/27 تا کنون