آمار کلی

کد ملی: 350072XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه لیان صالح بوشهر عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/25 تا کنون