آمار کلی

کد ملی: 005872XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ونداد لوتوس سانیار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/07 تا کنون
میعاد طلوع مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/23 تا کنون