آمار کلی

کد ملی: 289018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکریان سفیر سلامت معین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/17 تا کنون