آمار کلی

کد ملی: 387145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی رایا کنترل نیرو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/29 تا کنون
آرکا سازه ماندگار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/01 تا کنون
آرکا سازه پایدار قرن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/28 تا کنون
بهسازان سرزمین لرزه خیز بازرس اصلی فعال 1390/06/12 تا کنون