آمار کلی

کد ملی: 094308XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قاصدک سیر مهرگان بازرس علی البدل خارج شده 1394/10/15 تا 1397/11/11