آمار کلی

کد ملی: 497967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرتی و گردشگری اخلاقی بازرس علی البدل خارج شده 1396/10/25 تا 1397/07/17