آمار کلی

کد ملی: 396229XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عرفان گستر بام بازرس علی البدل فعال 1391/08/22 تا کنون