آمار کلی

کد ملی: 462152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات درمانی سینا سلامت امید شهرکرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/02 تا کنون