آمار کلی

کد ملی: 196905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نماد اسپیناس آستارا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/11/12 تا کنون