آمار کلی

کد ملی: 003694XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راد اندیشان زاگرس بازرس علی البدل فعال 1396/03/10 تا کنون