آمار کلی

کد ملی: 006918XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فودان طبخ نیوساد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/22 تا کنون