آمار کلی

کد ملی: 275434XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ملات خشک تراز پی ریز بازرس علی البدل خارج شده 1396/03/24 تا 1397/02/23
پویا آرمان ژرف بازرس علی البدل فعال 1395/04/01 تا کنون
بازرگانی ترازان پی ریز عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/04 تا 1395/11/26
فناوران امین سپهر اطلاعات بازرس اصلی خارج شده 1393/07/07 تا 1394/05/05
ایده پردازان سپهر اطلاعات بازرس اصلی فعال 1392/09/04 تا کنون