آمار کلی

کد ملی: 007200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نانو پی پاد بازرس علی البدل فعال 1390/06/20 تا کنون