آمار کلی

کد ملی: 544976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی و ساختمانی شاهین پرداز ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/24 تا کنون