آمار کلی

کد ملی: 558954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف قصابان ولبنیات وخواربارفروشان شهرستان دهگلان عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/09 تا کنون