آمار کلی

کد ملی: 491175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهراب تمدن نوین اسلامی دزفول بازرس علی البدل فعال 1397/12/28 تا کنون