آمار کلی

کد ملی: 456012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نواندیشان حسابگر کومش بازرس علی البدل فعال 1398/12/20 تا کنون