آمار کلی

کد ملی: 105015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 8

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 6

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راد نوین نوتاش بازرس علی البدل منحل شده 1392/02/16 تا کنون
ارغوان گستر پایتخت بازرس علی البدل منحل شده 1392/02/10 تا کنون
مهتاب تجارت ستاره بازرس علی البدل منحل شده 1392/02/10 تا کنون
هیراد گستر شفق بازرس علی البدل منحل شده 1392/02/10 تا کنون
مروارید رنگین کمان بازرس علی البدل منحل شده 1392/02/01 تا کنون
درسا پرشیا بازرس علی البدل منحل شده 1392/02/01 تا کنون
تولیدی جولاباف نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/01/05 تا کنون
تولیدی جولاباف نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/12/03 تا 1393/05/13