آمار کلی

کد ملی: 206331XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی وراهسازی کومه سازان مامطیر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/15 تا کنون
مقاوم سازان اقلیم رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/14 تا کنون