آمار کلی

کد ملی: 085870XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات کشاورزی یاقوت کویر سرایان بازرس علی البدل فعال 1389/05/25 تا کنون