آمار کلی

کد ملی: 407109XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیانوش سازه گستر جنوب بازرس علی البدل فعال 1393/10/20 تا کنون