آمار کلی

کد ملی: 407073XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افلاک طرح لرستان بازرس علی البدل فعال 1394/09/28 تا کنون