آمار کلی

کد ملی: 128188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی خاک سازه گستر نوین بازرس اصلی فعال 1398/04/01 تا کنون
گل نخ بافت اصفهان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/06 تا کنون