آمار کلی

کد ملی: 005453XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرشیت نقش نگار پارس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/27 تا کنون
ساختمانی گرافوس بازرس اصلی فعال 1391/06/16 تا کنون