آمار کلی

کد ملی: 338009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو گستران الکترو فاوا بازرس اصلی فعال 1392/12/06 تا کنون