آمار کلی

کد ملی: 557971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و خدماتی کولپار بازرس علی البدل فعال 1394/07/12 تا کنون