آمار کلی

کد ملی: 383001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آزمایشگاه خاک و پی پارس کرمانشاه عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/13 تا کنون
انجمن همیاران سلامت روان بانوان کامیاران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/01 تا کنون