آمار کلی

کد ملی: 257280XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه نگار آسمان فارس بازرس علی البدل فعال 1398/01/24 تا کنون