آمار کلی

کد ملی: 506911XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی بازرس اصلی فعال 1398/09/14 تا کنون
پدیده صنعت نیروده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/20 تا کنون
آیدین فراز آذر بازرس علی البدل فعال 1395/11/26 تا کنون