آمار کلی

کد ملی: 128895XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سی پل آپادانا عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/06 تا کنون
زیارتی سیاحتی مهر سیر سپیده نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/05 تا کنون