آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری خود ابتکاران ترشیز با شماره ثبت 1074 عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1382/10/25 تا کنون