آمار کلی

کد ملی: 093894XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران فرتاک مشهد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/30 تا کنون