آمار کلی

کد ملی: 150222XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا شهر ارسباران اهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/31 تا کنون