آمار کلی

کد ملی: 616957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع نساجی هلال ایران مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/16 تا کنون
خادمان علمدار کربلا عباس بن علی ایلام رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/19 تا کنون
بازرگانی هلال احمر ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/08/10 تا 1395/09/07