آمار کلی

کد ملی: 006068XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیزار ماکارون مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/18 تا کنون
آذر پاک بن مهر آفرین عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون