آمار کلی

کد ملی: 599000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نخل مروارید فجر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/01 تا کنون
راوی بنا برج سالک رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/06 تا کنون
کاوش کهن زکی مدیرعامل فعال 1395/06/13 تا کنون