آمار کلی

کد ملی: 485991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلیا تندیس آذرخش مدیرعامل فعال 1397/09/22 تا کنون