آمار کلی

کد ملی: 407354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه عمران و تجارت ایتوک آبنوس بازرس علی البدل فعال 1394/11/17 تا کنون