آمار کلی

کد ملی: 206179XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راهسازی برج سازان بابل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/18 تا کنون