آمار کلی

کد ملی: 121903XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/22 تا کنون