آمار کلی

کد ملی: 111176XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید آینده سازان کلیشاد عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/29 تا کنون
عکس و فیلم آوای بیست رئیس هیئت مدیره فعال 1390/01/17 تا کنون