آمار کلی

کد ملی: 503972XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیستان کویر کیش رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/01 تا کنون