آمار کلی

کد ملی: 197170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توکان پردازش ایده هوشمند رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/17 تا کنون