آمار کلی

کد ملی: 128802XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه اشتغال زایی خادم الرضا علیه اسلام اصفهان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/27 تا کنون
فرآورده های دارویی و غذایی شهره زرین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/17 تا کنون
سیوان گستر تجارت اسپادانا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/10 تا کنون
کارخانه تولید شن و ماسه کسری سپاهان زاینده رود مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/04/23 تا 1389/07/28