آمار کلی

کد ملی: 264940XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنا سازان آینده نگر تیار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/29 تا کنون